Samenwerkingspartners

Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen

Op de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen is sinds een aantal jaren veel aandacht voor TalentKrachtig werken en het (onderzoeks-)programma TalentenKracht. Samen met de missie van de Pedagogische Academie om de belangrijkste partner te zijn van het basisonderwijs in Noord-Nederland in het opleiden van goede leerkrachten voor het basisonderwijs en het ontwikkelen van toepasbare, praktijkgerichte kennis op het gebied van gezond opgroeien, met de focus op leren van kinderen van 0 – 14 jaar (Goud onderwijs, 2014), vormt dit een krachtige combinatie voor het opleiden van nieuwe generaties leerkrachten.

Concreet betekent dit, dat er in samenwerking met de RUG, onderzoek gedaan wordt naar het wetenschappelijk redeneren van kinderen en naar het TalentKrachtig opleiden van pabo-studenten. Daarnaast biedt de Pedagogische Academie door middel van een science-centrum basisschoolkinderen de mogelijkheid om actief en spelenderwijs kennis te maken met wetenschap en techniek en wordt er tijdens lessen van Sociale Wetenschappen, Science en Kunst & Cultuur inhoudelijk gericht aandacht besteed aan TalentKrachtig werken met kinderen.

Coördinator is Herman Veenker, die als hogeschooldocent het thema ‘toekomstig talent’ coördineert. Dit thema is o.a. onderdeel van het project Versterking Samenwerking (tussen pabo en basisscholen). De TalentenKracht werkwijze staat ook aan de basis van de nieuwe Master Talentontwikkeling & Diversiteit, voor onderwijsprofessionals.

Betapunt Noord

Betapunt Noord is het regionale netwerk (20 schoolbesturen, Hanzehogeschool, CEDIN, Klassewijzer, Stenden, NHL, RUG) om wetenschap-en technologie-onderwijs te stimuleren. Kennis uit TalentenKracht-onderzoek stellen we o.a. via dit netwerk beschikbaar aan de praktijk. Bijvoorbeeld in de vorm van studiemiddagen, artikelen voor het magazine, workshops en presentaties. Samen met Betapunt Noord is ook een TK-elearning platform ontwikkeld.
www.betapuntnoord.nl

Wetenschapsknooppunt Noord Nederland

Het Wetenschapsknooppunt Noord Nederland (WKNN) organiseert interessante wetenschappelijke activiteiten voor basisscholen, zoals de kinderuniversiteit, het mobiel planetarium of een programma rondom oude Groninger kerken. Samen met het WKNN is onderzoek gedaan naar het optimaliseren van deze activiteiten (Onderzoek/buitenschools). De leerkrachten van deelnemende scholen krijgen van TalentenKracht Groningen een korte training.

www.wknn.nl

Talent Development and Creativity

Ook heeft Talentenkracht-Groningen bijgedragen tot de masteropleiding Talentontwikkeling en creativiteit van de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

http://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity