Over ons

Talentenkracht Groningen bestaat uit een aantal medewerkers van de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie (Rijksuniversiteit Groningen) en aantal samenwerkingspartners (van de Pedagogische Academie/Hanzehogeschool Groningen).

Momenteel werken bij Talentenkracht:

Henderien Steenbeek is coördinator van Talentenkracht Groningen. Ze is zowel Universitair Hoofddocent Ontwikkelingspsychologie als lector Leren en Gedrag aan de Hanzehogeschool Groningen. Vanuit deze functies begeleidt ze verschillende promotietrajecten en leidt een groot aantal projecten in de onderbouw, bovenbouw, het speciaal basisonderwijs en op het gebied van excellentie. Voor Talentenkracht heeft ze een aantal coachingsmodules ontwikkeld, in samenwerking met diverse onderzoekers, die op deze website te vinden zijn.

Marijn van Dijk is Universitair Hoofddocent Ontwikkelingspsychologie en begeleidt binnen Talentenkracht een aantal promotietrajecten over het wetenschap- en techniektalent van het jonge kind. Deze gaan vooral over de redeneervermogens en de taal van de leerlingen in interactie met een leerkracht en medeleerlingen tijdens wetenschap- en techniektaken.

Astrid Menninga is promovendus en doet onderzoek naar de rol van de taal van leerkracht en leerling in de onderbouw. Binnen haar onderzoek heeft ze een groot aantal leerkrachten en PABO-studenten gecoached bij het toepassen van de Talentenkrachtvisie in de praktijk.

Sabine van Vondel is promovendus en doet onderzoek naar de effectiviteit van de coachingsmodule voor de bovenbouw. Binnen dit project heeft ze veel leerkrachten gecoached bij het toepassen van de Talentenkracht visie in de klas

Carla Geveke is buitenpromovendus en docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze onderzoekt in het kader van het Orionprogramma (HG/RUG) het wetenschappelijk redeneren van kinderen. Haar onderzoek gaat over de toepassing van de Talentenkrachtvisie in verschillende activiteiten van het Wetenschapsknooppunt.

Frank Assies is docent aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Hij werkt als buitenpromovendus aan een onderzoek naar Talentenkrachtprincipes in de PABO.

Annemie Wetzels is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van het Talentenkracht-coachingsprogramma voor de onderbouw. Dit programma heeft zij samen met Henderien Steenbeek ontwikkeld. Ze werk nu als post-doc onderzoeker en medewerker mee aan tal van coachingsactiviteiten.

Marianne Fraiquin (extern) coördineert de activiteiten voor het onderwijs (waaronder de samenwerking met Betapunt Noord) zoals de vindplaatsonderzoeken, studiemiddagen, de ontwikkeling van de elearning programma’s en het Betapunt Noord Magazine.

Een belangrijke bijdrage aan Talentenkracht-Groningen hebben verder geleverd:

Paul van Geert initieerde TalentenKracht Groningen in 2007, en was coördinator van TalentenKracht Groningen tot 2013. Hij is eindverantwoordelijk voor alle onderzoeken in zijn rol als promotor. Van 2010 tot 2013 was hij ook landelijk coördinator van TalentenKracht.

Lisette Hoekstra werkte als junior onderzoeker aan verschillende ‘vindplaatsen’-onderzoeken.

Esther Honingh werkte als junior onderzoeker aan diverse vindplaats-onderzoeken.

Marlenny Guevara promoveerde in 2015 op het Talentenkrachtonderzoek “Peer interaction and scientific reasoning processes in preschoolers”, een fundamenteel onderzoek over het verbale en niet-verbale redeneervermogen van kleuters en de manier waarop ze met elkaar samenwerken.

Heidi Meindertsma promoveerde in 2014 op het Talentenkracht-onderzoek “Predictions and explanations; short-term processes of scientific understanding in children”, een fundamenteel onderzoek over de korte termijn dynamiek het redeneren van jonge kinderen.

Steffie van der Steen promoveerde in 2014 op het Talentenkrachtonderzoek “How does it work; a longitudinal microgenetic study on the development of young children’s understanding of scientific concepts”, een fundamenteel onderzoek over de lange termijn ontwikkeling van het redeneren van jonge kinderen in het regulier en speciaal onderwijs.

Baukje Veenstra-de Koning werkte als postdoc onderzoeker aan verschillende ‘vindplaatsen’-onderzoeken (met name op het gebied van excellent presterende leerlingen in de bovenbouw en de implicatie van het digitale schoolplein).