Wie wij zijn

TalentenKracht Groningen

Op deze website vind je overzichtelijk de belangrijkste informatie van TalentenKracht Groningen bij elkaar.

meisje met blok in water

TalentenKracht is een landelijk project over het talent van jonge kinderen voor wetenschap en technologie, waar zeven Nederlandse en Belgische universiteiten en tal van samenwerkingspartners aan hebben gewerkt. Wij doen onderzoek naar talenten van kinderen op het gebied van wetenschap- en technologie, en naar talenten van leerkrachten om kinderen uit te dagen. Het gaat dan over de ‘denk’-vaardigheden van kinderen, en hoe leerkrachten deze kunnen stimuleren. Deze zijn van belang bij w&t-onderwijs maar ook bij andere kennisdomeinen. De informatie die je op deze website aantreft is het resultaat van tien jaar TalentenKracht-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.