Wat wij doen

Wat wij doen

Grofweg doen we twee typen onderzoek. Ten eerste doen we fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld om erachter te komen hoe kinderen redeneren en hoe dit verandert over de tijd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s ‘Onderzoek’. Ten tweede doen we praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek gaat vooral over de methode die door ons is ontwikkeld om leerkrachten te trainen in het stimuleren van talenten van kinderen bij W&T-onderwijs. We gaan hierbij uit van een pedagogisch-didactische visie op het stimuleren van talenten van kinderen, die goed toepasbaar is in alle vakgebieden in het onderwijs. We richten ons in eerste instantie op het primair onderwijs. In de toekomst gaan we ook werken met de toepassing van TK-principes in het voortgezet onderwijs.