Nieuw handboek verkrijgbaar!

‘Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool’

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’.

Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in dit brede, vakoverstijgende handboek.

Auteurs van het boek zijn:

  • Herman Veenker, onderzoeker/projectleider Toekomstig talent, bij het lectoraat Integraal Jeugdbeleid en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen
  • Henderien Steenbeek, lector Leren en Gedrag aan dezelfde academie en universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de faculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Marijn van Dijk, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan dezelfde faculteit
  • dr. Paul van Geert, honorair hoogleraar Complexe dynamische systemen in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool

Recensie:

‘Doelgerichte, praktische uitgave voor studenten en leraren in het basisonderwijs, die er op actief-onderzoekende wijze werk van willen maken om het dagelijke onderwijs in te richten op basis van talenten van kinderen. Theorie en praktijk worden in dit methodische en gestructureerde boekwerk op inzichtelijk wijze met elkaar verbonden. De inhoud van dit boek wordt gemotiveerd aangeboden vanuit een dynamische visie op leren, onderwijzen en ontwikkelen. De talentdriehoek (leerling – taak – leerkracht in een dynamisch proces van onderlinge be├»nvloeding) vormt een krachtig uitgewerkte tool om op bewuste wijze te investeren in talentvol gedrag van kinderen, maar ook van studenten en leraren. Aan dit boek is een informatieve website verbonden met samenvattende achtergrondinformatie, extra opdrachten en links. Een rijk en actueel boek, met gerichte doelstellingen per hoofdstuk, zwart-witfoto’s, schema’s, samenvattingen, reflectievragen, informatie over de goed ingevoerde auteurs, begrippenlijst en literatuurverwijzing. Educatief ontwerpen: basisschoolkinderen verdienen dit!’

Recensent: Mart Seerden