Vragen stellen

Vragen stellen is belangrijk, want daarmee bied je kinderen ruimte. Door vragen te stellen kun je de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Het maakt wel veel uit welke vragen je stelt, want verschillende typen vragen kunnen een ander effect hebben.

kinderen en docent met grote plastic ballen

Wat voor type vragen kun je stellen?

Leerkrachtgerichte vragen: Deze hebben als doel te achterhalen wat voor kennis leerlingen paraat hebben. Antwoorden zijn goed of fout. Bijvoorbeeld: Wat is een slinger? Wat bedoelen we met slingertijd?

Leerlinggerichte vragen: Deze hebben als doel leerlingen hun eigen ideeën en ervaringen te laten verwoorden. Het antwoord is in principe altijd goed. Bijvoorbeeld: “Wat kunnen we allemaal meten met deze slinger ?”, “Denk je dat het verschil maakt waar ik de slinger loslaat? Waarom denk je dat?”

Leerlinggerichte vragen geven leerlingen ruimte om hun gedachten te verwoorden en ze stimuleren tot nadenken. Leerlingen die geen antwoord durven te geven als ze het niet zeker weten kunnen zo toch iets zeggen.