Bouwstenen

Wat kun je met de Talentenkracht-kennis in de klas? Het is leuk om te weten wat er aan theoretische kennis is, maar nog belangrijker is het om hiermee aan de slag te kunnen gaan in je eigen groep.

Op deze pagina vind je informatie over de ‘vertaalslag’ van de theorie naar het werken met talenten van kinderen en van jezelf en je collega’s op school.

De informatie gaat over:

 1. talentenkracht-principes
 2. talentmomenten
 3. pedagogisch didactische hulpmiddelen

Talentenkracht-principes

Vanuit de theorie zijn de volgende principes belangrijk:

 1. Iedereen is talentvol, mits als talentvol benaderd
 2. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben van nature een onderzoekende houding
 3. Het is belangrijk als leerkracht talentvol gedrag van kinderen te zien, te herkennen en er naar te handelen
 4. De leerkracht kan talentexpert worden, en is daarmee een belangrijke motor achter de ontwikkeling van kinderen
 5. Iedereen leert het beste door voorbeelden te zien (b.v. via videobeelden van eigen handelen)

Hoe werk je hiermee in de klas?

Ten eerste is het belangrijk dat je als leerkracht besluit te werken vanuit deze principes. Dus de principes zijn leidraad voor je dagelijkse handelen in de klas. Daarom richt je je zoveel mogelijk op het uitdagen van kinderen om te laten zien wat ze ‘in huis hebben’. Dat doe je door je eigen houding en vaardigheden te trainen in de dagelijkse les, wat kinderen helpt om hun talenten te laten zien.

Talentmomenten

Hoe ziet dat eruit? Je gaat op zoek naar talentmomenten. Dit zijn momenten in de les, waarin de interactie tussen kind(eren), leerkracht en materiaal optimaal talent-ontlokkend en –stimulerend is. Maar hoe kun je dat nu doen?

Pedagogisch didactische hulpmiddelen

Als leerkracht heb je daarvoor een aantal (pedagogisch-didactische) hulpmiddelen ter beschikking. Dit zijn de volgende drie:

 1. Het stellen van vragen. Hiermee geeft de leerkracht ruimte aan talent van kinderen; lees meer…
 2. Het werken met de wetenschappelijke methode (als raamwerk om samen te ontdekken). Hiermee geeft de leerkracht structuur aan kinderen, zodat het voor hen makkelijker wordt om hun talent te laten zien; lees meer…
 3. Scaffolding, letterlijk ‘’een steiger bieden’’. Hiermee geeft de leerkracht ondersteuning aan kinderen; lees meer…

Deze drie hulpmiddelen kun je gezamenlijk gebruiken. Bij de verschillende doelgroepen (Toepassen) zullen een aantal voorbeelden gegeven worden over hoe je dit kunt doen.

Hoe werk je hiermee in de school? Een talentkrachtige school werkt volgens de principes in alle lagen van de school (bestuur, directie, team, individuele leerkrachten in de klas).