Over talent

Over talent

meisje met dierfigurenWat bedoelen we als we het hebben over ‘talentvol gedrag’? Hebben we het dan alleen over excellent presterende leerlingen, of bedoelen we er alle leerlingen mee? Heeft iedereen talent?

Het gaat om talent van kinderen op het gebied van wetenschap en technologie, die ook relevant is voor andere kennisdomeinen. Ook gaat het over het talent van volwassenen, bijvoorbeeld het talent om te onderwijzen.

Maar wat is talent? Je kunt hierover verschillende ideeën hebben. Wij vatten talent op als iets dat in ontwikkeling is. Met andere woorden, talent is het potentieel van het kind om zich te ontwikkelen tot een bepaalde mate van excellentie in een bepaald domein. Het gaat dan om excellentie in vergelijking met leeftijdsgenoten of in vergelijking met jezelf op een eerder tijdstip.

 

Dit potentieel is te zien in het gedrag van de leerling in de klas. Dit noemen we talentvol gedrag.

Hoe ziet talentvol gedrag eruit?

Een leerling die talentvol gedrag laat zien uit dit in

  • nieuwsgierigheid
  • enthousiasme
  • exploratie
  • verwondering
  • (kritisch) nadenken
  • probleem oplossen
  • redeneren
  • verbanden leggen

Met andere woorden: het kind dat talentvol gedrag laat zien is aan het denken (cognitief), maar laat dit ook zien in zijn/ haar emoties en motivatie voor het onderwerp.

We gaan er hierbij van uit dat talent ontluikt en zich ontwikkelt uit de interacties tussen het kind en de thuis- en schoolomgeving. Het kind en omgeving zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar creëren elkaar.

Wat kun je met deze Talentenkracht-kennis in de klas? Er zijn een aantal bouwstenen.