Nieuw onderzoek

Verbreding naar andere vakken

In 2012 is onderzoek gestart naar TalentenKracht en Sportonderwijs, door Ingrid van Aarts (Hanzehogeschool Groningen; Instituut voor Sportstudies, Pabo en RUG Ontwikkelingspsychologie en Bewegingswetenschappen). In 2016 start onderzoek naar TalentenKracht bij kinderen met autisme spectrum stoornis (samenwerking met Pabo en lectoraat Integraal Jeugdbeleid / Leren& Gedrag, Hanzehogeschool Groningen). Vanaf 2016 hopen we te starten met meer nieuw onderzoek. We willen ons daarbij o.a. richten op het toepassen van de TalentenKracht werkwijze bij andere vakken, zoals Kunst en Cultuur, maar ook op het toepassen van de TalentenKracht werkwijze in het voortgezet onderwijs en de voorschoolse periode.