Onderzoek

Talentenkracht Groningen is niet alleen een visie op wetenschap- en techniekonderwijs. Het is vooral ook een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project kent inmiddels vier afgeronde promotieonderzoeken, en vier zijn er nog in volle gang. Daarnaast zijn er talrijke kleinere onderzoeksprojecten op scholen (we noemen dit ‘vindplaatsonderzoek’).

Op deze pagina vind je informatie over deze projecten en links naar artikelen en proefschriften.

Grofweg doen we twee typen onderzoek. Ten eerste doen we fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld om erachter te komen hoe kinderen redeneren en hoe dit verandert over de tijd. Ten tweede doen we praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek gaat vooral over de methode die door ons is ontwikkeld om leerkrachten te trainen in het stimuleren van talenten van kinderen bij W&T-onderwijs. We gaan hierbij uit van een pedagogisch-didactische visie op het stimuleren van talenten van kinderen, die goed toepasbaar is in alle vakgebieden in het onderwijs. We richten ons in eerste instantie op het primair onderwijs. In de toekomst gaan we ook werken met de toepassing van TK-principes in het voortgezet onderwijs.