Onderzoek

Talentenkracht Groningen was niet alleen een visie op wetenschap- en techniekonderwijs. Het was vooral ook een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op deze pagina vind je links naar artikelen en proefschriften.

Grofweg deden we twee typen onderzoek. Ten eerste fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld om erachter te komen hoe kinderen redeneren en hoe dit verandert over de tijd. Ten tweede praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek ging vooral over de methode die door ons is ontwikkeld om leerkrachten te trainen in het stimuleren van talenten van kinderen bij W&T-onderwijs. We gingen hierbij uit van een pedagogisch-didactische visie op het stimuleren van talenten van kinderen, die goed toepasbaar is in alle vakgebieden in het onderwijs. We richtten ons in eerste instantie op het primair onderwijs.