Materialen om te gebruiken bij coaching

Handboek

Het handboek TK video-feedback-coaching vormt de leidraad voor het coachen van leerkrachten in de TalentenKracht-benadering.

Werkboek

Deze werkboeken zijn bedoeld voor leerkrachten die de TK video-feedback-coaching volgen.

Het eerste werkboek gaat over het bewust gebruik maken van taal in wetenschap- en technieklessen en is met name gericht op de onderbouw.
Het tweede werkboek is gericht op leerkrachten in de bovenbouw.
Het derde werkboek is te gebruiken voor alle leerkrachten en gaat in het bijzonder in op excellente leerlingen.